Dogma onder loep

Beeld | Johan Myburg:

 

Vir ’n uitstalling wat ondersoek instel na die manier waarop onderliggende sosiale boodskappe ’n lêplek gekry het in die vergestalting van die Evangelie in Suid-Afrika, het Karen von Veh, kunsprofessor aan die Universiteit van Johannesburg, die werk van verskeie kunstenaars byeengebring in ’n uitstalling.

On Earth as It Is in Heaven, 2009, Conrad Botes

Dié uitstalling, met op die oog af die intimiderende titel Deconstructing Dogma begin Woensdag in die UJ-galery.

Von Veh voer aan dat dit wat as Christelik beskou word in Suid-Afrika nouliks los te maak is van ’n nasionalistiese regeringsbeleid wat onder meer sensuur opgedwing het en Afrikaner-oorheersing onder apartheid bepaal het.

Van die kunstenaars wie se werk sy ingesluit het, is Conrad Botes, Wim Botha, Majak Bredell, Christiaan Diedericks, Christine Dixie, Gordon Froud, Lawrence Lemaoana, Julie Lovelace, Jacki McInnes, Diane Victor en Derek Zietsman.

Von Veh se oogmerk is juis om kykers bewus te maak dat hulle die werke krities moet bekyk.

As moontlike sleutels tot die uitstalling word drie rondleidings aangebied: 14 Mei om 14:30; 24 Mei om 10:30 en 28 Mei om 10:30.

 

●  Bespreek by 011 559 2099 of stuur e-pos na
aedempsey@uj.ac.za.

Die uitstalling duur tot 29 Mei.

 

Lees hierdie en ander interesante kuns stukke op: http://www.beeld.com/vermaak/2014-05-01-dogma-onder-loep

2014-05-05T00:00:00+00:00