fbpx

EU word vennoot en dra R6 m. by

Die Burger:

 

Skenking gestort in Creative City-projek.

Kaapstad. – Die Nasionale Kuns­tefees op Grahamstad en die Europese Unie het pas ’n vennootskap aangekondig wat etlike ­mil­joene beloop.

Tony Lankester

Die ooreenkoms bedra R6 mil­joen wat in Grahamstad se Crea­tive City-projek ­gestort gaan word.

Met die EU-vennootskap word regstreeks steun aan die fees se Makana-kun­ste-aka­demie verleen.

Hierdie jaarlikse fees oor 11 dae dra R360 miljoen by tot die eko­nomie van die Oos-Kaap.

“Langtermyn-pro­jek­te soos dié sal ons help om ’n impak te maak op die kunste­sektor en om uiteindelik werk te skep,” het Tony Lankester, hoofbestuurder van die fees, gesê.

Die Makana-kuns­te-akademie is ’n ­virtuele instelling wat opleidingsprogramme in verskeie kuns­dissiplines op die dorp sal aanbied, en só geleenthede skep vir in­woners om werklik aktief aan die nasionale kunste-eko­nomie deel te neem.

“Ons weet hier woon honderde kreatiewe mense wat nooit die kans gegun word om hul volle ­potensiaal te ontwikkel nie. Die program sal help om talent te identifiseer, vertroetel en te mentor totdat hulle aktief in die sektor kan werk en ’n inkomste uit die sektor kan verdien,” het Lankester gesê.

Volgens Lankester het hulle in die voorlegging vennote genader soos Assitej South Africa (die ­internasionale vereniging van ­tea­ter vir kinders en jongmense) en Kuns Onbeperk – die maatskappy wat jaarlikse die Absa Klein-Karoo Nasionale Kunstefees op Oudts­hoorn op die planke bring.

“Laasgenoemde fees se uitdagings is soortgelyk aan dié ­waarmee ons te kampe het,” het Lankester gesê.

Die Makana-kunste-akademie is deel van die groter Creative ­City-projek, aangevoer deur die Nasionale Kunstefees in vennootskap met onder meer die Makana- en Cacadu-munisipaliteit, wat as oogmerk het om Grahamstad in die volgende vyf jaar as die kreatiewe hoofstad van Suid-Afrika te vestig.

“Ons wil Grahamstad vestig as die spil van Suid-Afrika se kulturele en kreatiewe lewe.

“Daar is verskeie projekte, gevestig en nog nuut, wat ons in hierdie rigting kan neem,” het Lankester gesê.

Die ambassadeur Roeland van de Geer, hoof van die afvaardiging van die Europese Unie in Suid-Afrika, het gesê die Makana-kunste-akademie kan ’n mo­del word vir kreatiewe stede wat eko­no­miese groei kan aanwakker.

“Met die kombinasie van opleiding in die kunste in skole, die ­oplei en mentor van jong kunstenaars, die opstel van produksiemaatskappye en die skep van ­openbare ruimtes vir die kunste kan Grahamstad die voortou neem oor hoe kreatiewe bedrywe ’n ­samelewing kan lei.”

• Vanjaar se fees sal van 3 tot 13 Julie aangebied word.

 

Lees hierdie en ander interesante kuns stories op: http://www.dieburger.com/vermaak/2014-01-30-eu-word-vennoot-en-dra-r6-m-by

2018-10-23T17:07:14+00:00