Nuwe prys vertel van versoening

Die Burger | Frits Gaum:

 

Dit heet die Desmond Tutu-Gerrit Brand.

Kaapstad. – ’n Ruk voor sy dood het ek en Gerrit Brand oor versoening gesels – iets wat dié teoloog, wat verlede jaar op 42 oorlede is, na aan die hart gelê het. Ons het gepraat oor simbole wat versoening in ons dikwels verskeurde land bevorder.

Gerrit Brand

Soos Die Stem wat deel uitmaak van ons nasionale lied, Nkosi Sikelel’ iAfrika. Soos ons vlag wat met sy ses kleure – drie van die “ou” Suid-Afrika, drie van die “nuwe” een – iets oor versoening sê. Soos die benaming “Kwazulu-Natal” wat dieselfde doen. En, het ons saamgestem, as Pretoria op die ou end Tshwane-Pretoria of Pretoria-Tshwane sou heet, sal dit ook ’n goeie oplossing vir ’n lastige probleem wees.

Toe het ons ook oor die benaming van die prys vir Christelike en teologiese boeke in ’n amptelike taal van Suid-Afrika, die Andrew Murray-Desmond Tutu-prys, gepraat.

Brand was baie in sy skik met dié koppelnaam. Soos ook emeritus-aartsbiskop Tutu self wat met die instelling daarvan ’n paar jaar gelede gesê het dis Goddelike ironie dat die naam van ’n NG dominee uit die 19de eeu en dié van ’n Anglikaanse biskop uit die 21ste eeu – inderdaad eeue en wêrelde uitmekaar – op hierdie manier verbind word.

“Maar dis ’n voorbeeld van versoening,” het hy gesê, en bygevoeg: “In dié geval bind geloof ons saam, al is daar ook soveel ander verskille tussen Murray en Tutu!”

Met dít alles in gedagte, het die bestuur van die Andrew Murray-prysfonds – wat die Andrew Murray-prys vir Afrikaanse Christelike en teologiese boeke sowel as die Andrew Murray-Desmond Tutu-prys jaarliks toeken – pas aangekondig daar gaan voortaan ook ’n Desmond Tutu-Gerrit Brand-prys toegeken word vir opkomende of debuutskrywers in enige amptelike taal van die land.

Tutu het sy instemming met dié plan betuig, juis ook omdat dit in die teken van versoening staan: Versoening tussen oud en jonk, tussen die wêreldbekende Nobel-pryswenner en versoener Desmond Tutu en die jong, te vroeg gestorwe Afrikaanse teoloog Gerrit Brand, tussen mense van verskillende generasies en agtergronde wat tog oor lewensbelangrike sake sáámstem . . .

Oor Brand se bydrae tot die (Afrikaanse) teologie het pas ’n boek onder redaksie van Robert Vosloo en Willem de Vries verskyn, Godverlanger. Brand was een van min Suid-Afrikaners wie se proefskrif in die buiteland (by Peter Lang, Frankfurt) gepubliseer is: Speaking of a Fabulous Ghost: In Search of Theological Criteria, with Special Reference to the Debate on Sal­vation in African Christian Theology.

Hy het daarmee sy doktorsgraad in 2002 cum laude aan die Universiteit van Utrecht verwerf. Die Duitse teoloog Christoph Schwöbel meen dié werk lewer ’n unieke bydrae om ’n brug te span tussen bepaalde denkbeelde in die moderne Westerse teologie en die Afrika-Christelike teologie. Volgens Brand kan die Westerse teologie sigself net relativeer deur met nie-Westerse teologieë in gesprek te tree.

Brand het aan die Universiteit van Pretoria teologie en filosofie studeer, was ’n ruk lank ’n jeug-en-sendingwerker by die NG gemeente Deo Gloria in Pretoria, en het op Stellenbosch politieke en Afrika-filosofie doseer voordat hy in 2005 die boekeredakteur van Die Burger geword het. Hy is in 2010 aangestel as dosent in sistematiese teologie aan die Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch. Hy was in ’n stadium ’n beheerraadslid van die Afrikaanse Taalraad en ook van die Andrew Murray-prysfonds. Hy is op 6 Maart 2013 aan kanker oorlede.

 

  •  Die Andrew Murray-prys vir Afrikaanse Christelike boeke is vanjaar gewen deur prof. Jan du Rand vir Die Einde, uitgegee deur CUM, en die Andrew Murray-Desmond Tutu-prys deur prof. John de Gruchy vir Led into Mystery, uitgegee deur SCM Press. ’n Spesiale Andrew Murray-toekenning is ook gemaak aan Adri-Louise van Renen-Fourie, die vorige redakteur van Kerkbode en LiG, vir haar bydrae tot die Afrikaanse Christelike en kerklike joernalistiek. Die oorhandigingsfunksie is op 22 Mei in Wellington.
  •  Frits Gaum is die voorsitter van die Andrew Murray-prysfonds.

 

Read this and other art-icles via source: http://www.dieburger.com/vermaak/2014-05-17-nuwe-prys-vertel-van-versoening

2014-05-19T00:00:00+00:00