Victor wys haar vernuf

Die Burger:

 

Behalwe dat sy straks een van die slimste ­kunstenaars is wat vandag bereid is om die mo­rele doolhof van ons tyd en land ongenaakbaar te verken, is Diane Victor ook ’n uiters vaardige prentmaker.

Prente – soos illustrasies wat daarop gemik is om jou aandag dadelik in ’n etiese slagstrik vas te trek.

One Night, ’n werk deur Diane Victor. 

Dink aan die slimste en mees kragtige politieke spotprente in hierdie tye van vervlietende kits-kommunikasie en kwynende visuele geletterdheid. Maar ook aan die Bybel­tekeninge van jou kinderdae, van die taferele wat jou immer sal herinner aan legendes, die ­apokriewe en sprokies wat die ingewikkeldheid van menslike wysheid en die goeie weg ­vaspen.

En as jy ietwat van die lang kunsgeskiedenis en mites van Europa, beroemde kunswerke, en dié se neerslag in Afrika ken en verstaan, sal die forsheid van Victor se prentmakery jou immer intrigeer. Drif, en ­kennis, assosiasie en vonk, maar veral vaardigheid met lyn en vorm, is die essensie van haar unieke kuns.

Kaapstad het vyf jaar gelede laas ’n goeie blik op haar kuns gehad, en hierdie uitstalling wys waarmee sy in dié tyd steeds groei as kreatiewe ­afdrukmaker.

Satire is die fyn spel van die geslepe, die werklik oorspronklike skepper, en die ­essensiële kunstenaar. Satire se byt en flirtasie met paradoks kry deesdae kwalik aftrek – omdat dit nie onnoselheid in­reken of duld nie. Dit vra fyn ingesteldheid op kunspolitiek.

Maar Victor is alte bewus daarvan dat dit die prent is, en die proses daarvan, wat die knoop deurhak. Dat sy kan ­teken, is van haar vroegste werk (hier is ’n werk van 1986) opvallend. Dat sy verkies om dit in die moeilikste om­standighede te doen (die in­gewikkelde maniere van die etsprosesse, met rook oor ­papier), getuig van haar geloof in die mag van die proses.

Die titel The Needle and the Damage Done is ’n gevatte opsomming van haar “geloof” in die mag van die etsnaald en haar rol as kunstenaar.

Sy hou haar besig met wat ­essensieel dié “demokratiese” kuns­medium is. Daar is ’n ­direkte lyn wat haar visuele voorstellings lei na die “uit­vinder” van die veelvuldige ­satiriese prent, die 18de-eeuse meester William Hogarth. (Dis fassinerend om Victor en Hogarth se ­parallelle in ruimtelike ­voor­stel­ling te vergelyk. Soos laasgenoemde, lees verskeie van Victor se ­werke as tonele in strookvertellings.)

As daar net een rede is om hierdie vernuftige klein tentoonstelling van haar drukwerk (almal etse in verskeie tegnieke, en monodrukke) te gaan kyk, is dit om weer eens te waardeer hoe dramaties magtig die drukmedium kan wees. En om Victor se tegniese vernuf te bewonder.
Lees hierdie en ander interesante kuns stukke op: http://www.dieburger.com/vermaak/2014-06-19-victor-wys-haar-vernuf

2014-06-19T00:00:00+00:00