Lizari Van der Walt, Grade 11, Faceless Portraits

 

Bethlehem Voortrekker High, Liezel Strauss, grade 12 

 

Bethlehem Voortrekker High, Jancke van den Berg Grade .11

 

Bethlehem Voortrekker High, Liezel Strauss, Grade 12

 

Bethlehem Voortrekker High, Liezel Strauss, Grade 12

 

BETHLEHEM VOORTREKKER HIGH, Margaux Le Roux, Grade 11

 

BETHLEHEM VOORTREKKER HIGH, Margaux Le Roux, Grade 11

 

BETHLEHEM VOORTREKKER HIGH, Carin Bester, Grade 11